Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění

 

Petr Rajlich