Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ČESKÝ MASIV" v:

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
Rajlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
Rajlich,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 30–33
pdf (0.52 MB)

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
Rybář,J., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách
Fediuk,F., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 124–126
pdf (0.33 MB)

Výskyt šokových křemenů v Českém masivu
Rajlich,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 35–36
pdf (0.18 MB)

Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
Barnet,I., Fojtíková,I., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 128–132
pdf (0.23 MB)

Hydrogeologická rajonizace 2005
Kadlecová,R., Krejčí,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 176–179
pdf (0.21 MB)

Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
Petáková,Z., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 191–191
pdf (0.04 MB)

Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Holub,F.V., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 101–102
pdf (0.07 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
Cílek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Geologie národních parků České republiky
Pošmourný,K., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 68–69
pdf (0.07 MB)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna
Janský,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 184–188
pdf (0.13 MB)

Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Bláha,V., Procházka,J., Tomas,R., Karenová,J., Holák,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 145–148
pdf (0.56 MB)

Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
Fatka,O., Brocke,R., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 49–53
pdf (0.22 MB)

Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
Cuřín,M., Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 96–99
pdf (0.22 MB)

Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
Barnet,I., Mikšová,J., Procháka,J., Tomas,R., Karenová,J., Bláha,V., Holák,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 108–111
pdf (0.57 MB)

Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
Fottová,D., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 112–115
pdf (0.18 MB)

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Petáková,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 119–121
pdf (0.1 MB)

Úvodem
Kukal,Z., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 7–8
pdf (0.07 MB)

Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
Zeman,A., Suchý,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 83–84
pdf (0.09 MB)

Studium minerálních paragenezi sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
Sejkora,J., Čejka,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 38–41
pdf (0.18 MB)

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
Tomášek,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
Čejka,J., Sejkora,J., Skála,R., Litochleb,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 101–102
pdf (0.09 MB)

Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
Sejkora,J., Čejka,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 128–129
pdf (0.1 MB)

Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
Hladil,J., Galle,A., Čejchan,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 85–88
pdf (0.14 MB)

Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
Hroch,Z., Hrazdíra,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
Franců,J., Bůzek,F., Müller,P., Krejčí,O., Boháček,Z., Michalíček,M., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 27–28
pdf (0.1 MB)

Výzkum radonového rizika v České republice
Barnet,I., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 11–13
pdf (0.12 MB)

Medzinárodný projekt výskumu spraší
Bártová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 16–17
pdf (0.07 MB)

Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
Ďurišová,J., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 39–40
pdf (0.07 MB)