Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu

 

Josef Adámek