Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "POHOŘELICE (34-12)" se týkají následující články:

Sedimenty spodního a středního miocénu jihozápadně od Brna ve světle nových poznatků
Oldřich Krejčí, David Buriánek, Vladimíra Krejčí, Pavla Tomanová Petrová, ročník 56, číslo 1, 2023, str. 59–70
pdf (18.15 MB)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava
Ložek,V., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
pdf (0.19 MB)

Sedimenty pouzdřanské jednotky ve vrtu HV-1 v Dolních Věstonicích
Bubík,M., Poul,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 15–18
pdf (0.1 MB)

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Švábenická,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava)
Ložek,V., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 104–109
pdf (0.55 MB)

Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Adámek,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy)
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
Hradilová,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích
Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 129–131
pdf (0.11 MB)

Chemické složení jihomoravských spraší
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 77–79
pdf (0.1 MB)

Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
Hradilová,J., Šťasný,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 61–62
pdf (0.09 MB)

Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
Krhovský,J., Kučera,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 68–70
pdf (0.15 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
Čtyroká,J., Havlíček,P., Novák,Z., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
Kozalová,M., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 83–84
pdf (0.07 MB)