Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "MIKULOV (34-14)" se týkají následující články:

Diachronní výskyt Marthasterites furcatusv sedimentech turonu české křídové pánve a v Západních Karpatech, Česká republika
Švábenická,L., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 126–129
pdf (0.32 MB)

Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
Ložek,V., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 79–81
pdf (0.33 MB)

Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů
Stráník,Z., Švábenická,L., Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 51–53
pdf (0.3 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
Šrámek,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Adámek,J., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu
Adámek,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 9–11
pdf (0.08 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
Čtyroký,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky)
Švábenická,L., Čtyroká,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 166–170
pdf (0.21 MB)

Chemické složení jihomoravských spraší
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel
Čtyroká,J., Havlíček,P., Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 27–28
pdf (0.11 MB)