Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy

 

Petr Sulovský, Renata Čopjaková, Radek Škoda