Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz

 

Vladislav Rapprich, Ananda Gabašová