C -
Povrchové a podzemní vody

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 (ročník 33)

C - POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
Cuřín,M., Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 96–99
pdf (0.22 MB)

Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny
Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 99–100
pdf (0.12 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
Čurda,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
Zeman,O., Bruthans,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)