E -
Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 (ročník 33)

E - PŘEHODNOCENÍ PROGNÓZNÍCH ZDROJŮ NEROSTNÝCH SUROVIN

Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
Petáková,Z., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 119–121
pdf (0.1 MB)