H -
Hydrogeologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

H - HYDROGEOLOGIE

Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C a SF6 stopovače, obsahy dusičnanů): doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
Churáčková,Z., Bruthans,J., Lachman,V., Musil,V., Kadlecová,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 283–287
pdf (0.17 MB)

Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka v oblasti Českého krasu
Kadlecová,R., Bruthans,J., Buzek,F., Doušová,B., Krejčová,S., Zeman,O., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 288–292
pdf (0.29 MB)

Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
Vojtěchová,A., Bruthans,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 293–296
pdf (0.12 MB)