D -
Mineralogie, petrologie, geochemie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE, GEOCHEMIE

Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina-Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
Adamová,M., Stárková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 183–188
pdf (0.15 MB)

Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
Barnet,I., Pacherová,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 189–191
pdf (0.11 MB)

Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
Barnet,I., Pacherová,P., Kondrová,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 192–194
pdf (0.1 MB)

Zirkon z extrémně frakcionovaných peraluminických granitů západoevropských variscid
Breiter,K., Škoda,R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 194–198
pdf (0.19 MB)

Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady
Ďurďová,L., Zimák,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 199–201
pdf (0.12 MB)

Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 202–206
pdf (0.24 MB)

Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
Franců,E., Geršl,M., Fárová,K., Zelenková,K., Kopačková,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 207–210
pdf (0.2 MB)

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
Holub,F.V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 211–214
pdf (0.26 MB)

Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části křivoklátsko-rokycanského komplexu
Hradecký,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 215–218
pdf (0.22 MB)

Geochemická diskriminace libereckého a jizerského granitu v západní části krkonošsko-jizerského kompozitního masivu
Jarchovský,T., Fediuk,F., Klomínský,J., Schovánek,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 219–222
pdf (0.16 MB)

Kontaminace půd těžkými kovy v okolí závodu na výrobu olovnatého skla ve Světlé nad Sázavou
Knésl,I., Kříbek,B., Mihaljevič,M., Šikl,J., Buda,J., Lukeš,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 223–229
pdf (0.17 MB)

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského „melafyru" na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova
Krmíček,L., Přichystal,A., Šešulka,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 229–232

Radon v kvartérních sedimentech na podloží s kontrastním radonovým indexem v oblasti Železných hor a české křídové tabule
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 233–236
pdf (0.1 MB)

Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
Pašava,J., Knésl,I., Vymazalová,A., Vavřín,I., Gurskaja,L.I., Kolbancev,L.R., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 236–239
pdf (0.2 MB)

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
Procházka,V., Rajlich,P., Korbelová,Z., Goliáš,V., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 240–244
pdf (0.17 MB)

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova
René,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 245–247
pdf (0.23 MB)

Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu
Schovánek,P., Fediuk,F., Klomínský,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 248–252
pdf (0.19 MB)

Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Smaržová,A., Skupien,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 252–255
pdf (0.25 MB)

Chemismus žil „svatojanského diabasu" úseku Loděnice-Bubovice
Tasáryová,Z., Janoušek,V., Frýda,J., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 256–258
pdf (0.12 MB)

Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech
Vrána,S., Žák,K., Veselovský,F., Jačková,I., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 259–262
pdf (0.15 MB)