M -
Metodika

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

M - METODIKA

Zhodnocení stanovení SiO2, Na2O, MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenáctimezilaboratorních porovnávání
Dempírová,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 323–325
pdf (0.1 MB)

Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
Dempírová,L., Šikl,J., Kašičková,R., Zoulková,V., Kříbek,B., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 326–330
pdf (0.08 MB)