F -
Výzkumy v zahraničí

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 (ročník 43)

F - VÝZKUMY V ZAHRANIČÍ

Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
Havlíček,P., Čáp,P., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 263–265
pdf (0.17 MB)

Nález vápenato-alkalických lamprofyrů v asociaci alkalických hornin a karbonatitů Mushugai Khuduk v Mongolsku
Krmíček,L., Kynický,J., Krmíčková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 266–270
pdf (0.22 MB)

Rozšíření a degradace permafrostu ve vybraných oblastech Mongolska
Kynický,J., Bartošová,R., Cihlářová,H., Krmíčková,M., Krmíček,L., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 270–273
pdf (0.12 MB)

Geneze páskovaných granitoidních hornin peralkalického masivu Khan Bogd v jižním Mongolsku
Kynický,J., Krmíček,L., ,Cheng Xu., Mašek,J., Krmíčková,M., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 274–277
pdf (0.27 MB)

Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr v Uzbekistánu
Pašava,J., Vymazalová,A., Košler,J., Koneev,R.I., Jukov,A.V., Khalmatov,R.A., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 278–282
pdf (0.21 MB)