Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži

 

Jana Adamcová