A -
Regionální geologie a stratigrafie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Klasty vulkanitů v sedimentech kloučecko-čenkovského souvrství v jihozápadní části příbramsko-jinecké pánve
Tomáš Vorel, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 129–133
pdf (6.99 MB)

Biostratigrafie, litologie a mineralogie hlubokovodních sedimentů barnasiówského souvrství na břehu Krnalovického potoka u Rychaltic
Petr Stelmach, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 135–140
pdf (6.12 MB)

Projevy alpínské kinematické aktivity železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí jeho jihovýchodní části
Miroslav Coubal, Přemysl Zelenka, Jakub Stemberk, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 141–146
pdf (5.95 MB)

Sedimentární struktury fluviálních sedimentů trutnovského souvrství v okolí Nového Rokytníku (rotliegend, spodní perm, podkrkonošská pánev)
Marcela Stárková, Michal Hartman, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 159–164
pdf (6.27 MB)