Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 52, 2, 2019

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Nově identifikované pleistocenní maary v západních Čechách
Jan Hošek, Jan Valenta, Vladislav Rapprich, Tomáš Hroch, Veronika Turjaková, Petr Tábořík, Petr Pokorný, ročník 52, číslo 2, 2019, str. 63–70
pdf (8.73 MB)