Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 2, 2023

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Nové výskyty paseckých břidlic u obce Podlesí sz. od Příbrami a mikrofosilie z lokality u Nového Podlesí (kambrium, holšinsko-hořické souvrství, příbramsko-jinecká pánev)
Tomáš Vorel, Vojtěch Kovář, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 82–88
pdf (10.04 MB)

Indicie vulkanického stylu silurského novoveského vulkanického centra (Hemrovy skály)
Marcela Stárková, Štěpánka Mrázová, Stanislava Vodrážková, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 100–112
pdf (23.56 MB)