Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 56, 2, 2023

H - HYDROGEOLOGIE

Hydraulické parametry podmenilitového souvrství ždánické jednotky
Ondřej Janíček, Tomáš Kuchovský, ročník 56, číslo 2, 2023, str. 113–118
pdf (3.78 MB)