Zprávy o geologických výzkumech, 54, 2, 2021

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Podrobnosti o počátcích sedimantace a vulkanické činnosti na začátku permu (asselu); rudnický obzor v sz. části podkrkonošské pánve
Marcela Stárková, Roland Nádaskay, Vladislav Rapprich, Ondřej Pour, ročník 54, číslo 2, 2021, str. 99–109
pdf (15.89 MB)