Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 55, 2, 2022

S - STAVEBNÍ A DEKORAČNÍ KAMENY

Křídové pískovce u Ždírce nad Doubravou (Českomoravská vrchovina): materiál pro gotické sakrální stavby v širokém okolí
Jaroslav Valečka, ročník 55, číslo 2, 2022, str. 123–135
pdf (22.53 MB)