Notes on xenoliths of Cretaceous sediments in Neogene volcanic rocks of the Rovensko pod Troskami area (Bohemian Paradise Geopark)

 

Pavel Čáp

Geoscience Research Reports 47, 2014 (GRR for 2013), pages 7–11
Map sheets: Sobotka (03-34)

Full text (PDF, 2.82 MB)

 

Abstract

Tertiary volcanic rocks (Neogene) in the Bohemian Paradise often contain xenoliths of Cretaceous sedimentary rocks. Two new localities with these xenoliths are described in this paper. They are represented especially by marlstones (transitional into porcellanites), even though the volcanics penetrated bedrock with various lithology. The other lithotypes (quartz sandstones and calcareous very fine sandstones or siltstones) were affected probably more than the marlstones by the magma flow or were not entrained too much by it. A thermal zonation of individual xenoliths has not been proved.
 

References

Adamovič, J. - Cílek, V., ed. (2002): Železivce české křídové pánve. -Knih. Čes. speleol. Společ. 38, 172 str.

Čech, S., ed. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-342 Rovensko pod Troskami. – 176 str. Čes. geol. služba, Praha.

Jahn, J. J. (1905): Einige neue Fossilienfundorte in der ostbohmischen Kreideformation. - Jb. Geol. Reichsanst. 54, 75-90. Wien.

Klein, V. (1966): Stratigrafie a litologie křídy mezi Jizerou a Labem. - Sbor. geol. Věd, Geol. 11, 49-76.

Macháček, J. (1928): Pásma I-IX křídového útvaru v sev. křídle rovenského přesmyku v okolí Železnice. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 37, 29, 31 str.

Pacák, O. (1947): Čedičové vyvřeliny mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 14, 224 str.

Rapprich, V. - Cajz, V. - Košťák, M. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T.- Raška, P. - Radoň, M. (2007): Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation. - J. Geosci. 52, 3-4, 169-180.

Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Valenta, J. (2011): Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 263-265.

Soukup, J. (1929): Příspěvek k paleontologii křídového útvaru na Jičínsku. - Spisy přírodověd. Fak. Univ. Karl. 97, 38 str.

Soukup, J. (1946): Příspěvek kpoznání tvaru třetihorní čedičové „spojilské žíly" ve svrchním turonu u Pardubic. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 13, 303-326.

Zahálka, B. (1905): O některých eruptivních horninách z okolí Mělníka a Mšena. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, 79 str.

Zahálka, Č. (1887): Druhá zpráva o geologických poměrech výšiny Brozanské. - Zpr. Zased. Král. Čes. Společ. Nauk, 258-294.

Želízko, J. V. (1902): Z křídového útvaru okolí Železnice u Jičína. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, 13 str.