Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Poznámky ke xenolitům křídových sedimentů v neogenních vulkanitech z okolí Rovenska pod Troskami (Geopark Český ráj)

 

Pavel Čáp

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 7–11
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 2.82 MB)

 

Literatura

Adamovič, J. - Cílek, V., ed. (2002): Železivce české křídové pánve. -Knih. Čes. speleol. Společ. 38, 172 str.

Čech, S., ed. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 03-342 Rovensko pod Troskami. – 176 str. Čes. geol. služba, Praha.

Jahn, J. J. (1905): Einige neue Fossilienfundorte in der ostbohmischen Kreideformation. - Jb. Geol. Reichsanst. 54, 75-90. Wien.

Klein, V. (1966): Stratigrafie a litologie křídy mezi Jizerou a Labem. - Sbor. geol. Věd, Geol. 11, 49-76.

Macháček, J. (1928): Pásma I-IX křídového útvaru v sev. křídle rovenského přesmyku v okolí Železnice. - Rozpr. Čes. Akad. Věd Umění, Tř. II 37, 29, 31 str.

Pacák, O. (1947): Čedičové vyvřeliny mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 14, 224 str.

Rapprich, V. - Cajz, V. - Košťák, M. - Pécskay, Z. - Řídkošil, T.- Raška, P. - Radoň, M. (2007): Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation. - J. Geosci. 52, 3-4, 169-180.

Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Valenta, J. (2011): Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj). - Zpr. geol. Výzk. v Roce 2010, 263-265.

Soukup, J. (1929): Příspěvek k paleontologii křídového útvaru na Jičínsku. - Spisy přírodověd. Fak. Univ. Karl. 97, 38 str.

Soukup, J. (1946): Příspěvek kpoznání tvaru třetihorní čedičové „spojilské žíly" ve svrchním turonu u Pardubic. - Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ. 13, 303-326.

Zahálka, B. (1905): O některých eruptivních horninách z okolí Mělníka a Mšena. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, 79 str.

Zahálka, Č. (1887): Druhá zpráva o geologických poměrech výšiny Brozanské. - Zpr. Zased. Král. Čes. Společ. Nauk, 258-294.

Želízko, J. V. (1902): Z křídového útvaru okolí Železnice u Jičína. - Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, 13 str.