Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

První výskyt svijonožce druhu Smilium? parvulum Withers, 1914 v příbojové facii české křídové pánve

 

Tomáš Kočí, Veselská Kočová

Zprávy o geologických výzkumech 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 178–179
Mapové listy: Kolín (13-32)

Celý článek (PDF, 0.21 MB)