Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

První nález vápnitých dinoflagelát v české křídové pánvi

 

Jaroslav Valečka

Zprávy o geologických výzkumech 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 202–205
Mapové listy: Králíky (14-23), Šumperk (14-41)

Celý článek (PDF, 0.75 MB)

 

Abstrakt

Ve výbrusech slínovců turonského a spodnoconiackého stáří z vrtů ve východní části české křídové pánve byly zjištěny schránky vápnitých dinoflagelát. Jde o první nález v české křídové pánvi.Dinoflageláta jsou ve slínovcích velmi vzácná a jejich schránky byly proto popsány jako morfologické typy. Některé z nich zřejmě patří rodu Cadosina a Colomisphaera.