Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BRADLOVÉ PÁSMO A PŘIBRADLOVÁ OBLAST" v:

Spodnokřídoví amoniti obalových formací štramberských vápencových těles
Houša,V., Vašíček,Z., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 95–96
pdf (0.09 MB)

Mikroskulptura ichnodruhu Entobia solaria (stopy po činnosti vrtavých hub) ze spodnokřídových rockgroundů ve Štranberku
Mikuláš,R., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 79–80
pdf (0.27 MB)