B -
Kvartér, inženýrská geologie

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech, 50, 1, 2017

B - KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE

Tektonický a hydrogeologický vliv na stabilitu štol ve křtinském údolí
Vít Baldík, Jiří Rez, Eva Kryštofová, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 147–151
pdf (1.55 MB)