Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "VELKÉ MEZIŘÍČÍ (24-31)" se týkají následující články:

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
Kryštofová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)