Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "STRÁNÍ (35-12)" se týkají následující články:

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
Kirchner,K., Roštínský,P., Máčka,Z., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
Ložek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
Krejčí,O., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)

Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů Bělokarpatské jednotky
Adamová,M., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 7–8
pdf (0.09 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)