Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "RED BEDS" v:

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
Bubík,M., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 9–12
pdf (0.41 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)