Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SFÉRICITA" v:

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)