Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BŘIDLICE JÍLOVÁ" v:

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova
Dvořák,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 13–14
pdf (0.09 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Lochmann,Z., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)