Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "DIFERENCIACE MAGMATICKÁ" v:

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
Sokol,A., Domečka,K., Breiter,K., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)