F -
Výzkum v zahraničí

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 (ročník 36)

F - VÝZKUM V ZAHRANIČÍ

Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 205–207
pdf (0.08 MB)

Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika
Fediuk,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 207–209
pdf (1.23 MB)

Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?) -paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
Konzalová,M., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 209–210
pdf (0.88 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
Pašava,J., Bezuško,P., Komínek,E., Kříbek,B., Wenmenga,U., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 211–213
pdf (1.82 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
Pašava,J., Kříbek,B., Žák,K., Vymazalová,A., Poňavič,M., ,Li Chaoyang., ,Luo Taiji., ,Zeng Mingguo., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 214–217
pdf (1.11 MB)