Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "CHLUMEC NAD CIDLINOU (13-23)" se týkají následující články:

Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
Štor,T., Martínek,K., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 168–172
pdf (0.8 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
Čech,S., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)