Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PŘEŠTICE (22-11)" se týkají následující články:

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
Mašek,J., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)