Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "TŘEBÍČ (23-42)" se týkají následující články:

Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum
Krmíček,L., Houzar,S., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 181–184
pdf (1.55 MB)

Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
Holeček,J., Rukavičková,L., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 239–241
pdf (0.25 MB)

Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
Rukavičková,L., Najser,J., Holeček,J., ročník 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 242–246
pdf (0.26 MB)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace
Breiter,K., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
pdf (0.79 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
Kryštofová,E., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
Matolín,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 133–137
pdf (0.08 MB)

Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti
F.,Holub V., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 68–70
pdf (0.11 MB)