Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Durbachity Třebíčského masivu ve vrtu požďátky V-5 – genetické implikace

 

Karel Breiter

Zprávy o geologických výzkumech 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 143–147
Mapové listy: Třebíč (23-42)

Celý článek (PDF, 0.79 MB)