Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "DYJÁKOVICE (34-13)" se týkají následující články:

Geochemie a zirkonové U-Pb stáří derflického granodioritu z dyjského masivu
Martin Svojtka, Karel Breiter, Jana Ďurišová, Lukáš Ackerman, František Veselovský, Jaroslav Šmerda, ročník 50, číslo 1, 2017, str. 17–24
pdf (1.42 MB)

Dobšice a Zeměchy – perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
Hošek,J., Hambach,U., Lisá,L., Havlíček,P., Knésl,I., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 121–125
pdf (0.73 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
Batík,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo
Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 67–68
pdf (0.1 MB)

Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky)
Švábenická,L., Čtyroká,J., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 166–170
pdf (0.21 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
Adamová,M., Havlíček,P., Smolíková,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
Čtyroká,J., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Chemické složení jihomoravských spraší
Adamová,M., Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 9–14
pdf (0.15 MB)

Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní Eggenburg, Eggenburg až Ottnang)
Adamová,M., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě
Smolíková,L., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 75–75
pdf (0.05 MB)