Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SLOŽENÍ ALKALICKO-VÁPENATÉ" v:

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu
Holub,F.V., Matějka,D., Koller,F., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 19–20
pdf (0.1 MB)