Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KVARTÉR ZÁPADNÍCH KARPAT" v:

Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 124–126
pdf (0.13 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
Šilhán,K., ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
Šilhán,K., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
Kovanda,J., Horsák,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava)
Kovanda,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 75–78
pdf (0.2 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
Břízová,E., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 71–72
pdf (0.11 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Břízová,E., Hradecký,J., Pánek,T., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 65–68
pdf (0.13 MB)

Navržená chráněná lokalita Ježov: kvartérní geologie a paleopedologie
Havlíček,P., Smolíková,L., Vachek,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 131–134
pdf (0.1 MB)

Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Ložek,V., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 136–138
pdf (0.18 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 11–12
pdf (0.09 MB)

Regionální charakteristika spraší České republiky
Tomášek,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 27–29
pdf (0.11 MB)

Kvartérní sedimenty na listu Hodonín
Havlíček,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
Havlíček,P., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
Havlíček,P., Čtyroká,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Kvartérně geologický výzkum "Čejčského Jezera"
Břízová,E., Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
Havlíček,P., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku
Ložek,V., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 63–64
pdf (0.1 MB)