Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "HORNINY ŽILNÉ" v:

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
Breiter,K., Žák,K., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu
Holub,F.V., Studená,M., Vosk,M., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 127–129
pdf (0.13 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika
Fediuk,F., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 45–47
pdf (0.12 MB)