Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "DAJKA" v:

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu
Halavínová,M., Slobodník,M., Janečka,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 19–20
pdf (0.09 MB)

Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
Mlčoch,B., Holub,F.V., Gajdoš,P., Chmelař,R., Pres,J., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 26–28
pdf (0.47 MB)

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
Fediuk,F., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
Cajz,V., Adamovič,J., Mrlina,J., Mach,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 26–30
pdf (0.85 MB)

Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku
Fediuk,F., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 97–98
pdf (0.07 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000
Opletal,M., Adamová,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 62–65
pdf (0.08 MB)

Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské?
Fediuk,F., Opletal,M., Vavřín,I., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 100–102
pdf (0.13 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
Rapprich,V., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
Fediuk,F., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
René,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 65–67
pdf (0.14 MB)

Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu
Vrána,S., Janoušek,V., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
Holub,F.V., Lantora,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
Štemprok,M., Chlupáčová,M., Holub,F.V., Novák,J., Lang,M., Pivec,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
René,M., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
Heřmánek,R., Čekal,F., Matějka,D., Klečka,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)