Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TURON" v:

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
Pokorný,R., Škrabalová,E., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi
Čech,S., Holásek,O., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 20–24
pdf (0.51 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
Vodrážka,R., Hradecká,L., Čáp,P., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 109–111
pdf (0.27 MB)

První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve
Kočí,T., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 112–113
pdf (0.17 MB)

Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Čáp,P., Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 17–18
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány
Zelenka,P., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 60–60
pdf (0.05 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
Sviták,C., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny
Rybář ,J., Forczek-Kyrianová,I., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 70–72
pdf (0.9 MB)

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika)
Pokorný,R., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 86–87
pdf (0.07 MB)

Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
Šrámek,J., Nováček,K., ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 153–156
pdf (0.68 MB)

Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií
Švábenická,L., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 44–47
pdf (0.16 MB)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)
Mikuláš,R., Dvořák,Z., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 132–133
pdf (0.75 MB)

Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích
Novák,J.K., Svobodová,M., Minařík,L., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 173–175
pdf (0.09 MB)

Stratigrafie a paleoekologická interpretace interpretace korála Synhelia gibbosa (Goldfuss, 1829), Scleractinia, ze spodního turonu české křídové pánve
Eliášová,H., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 26–26
pdf (0.06 MB)

Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice)
Valečka,J., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 78–80
pdf (0.09 MB)

Nový druh křídové ústřice z lokality Plaňany u Kolína
Záruba,B., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 110–111
pdf (0.07 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky
Zelenka,P., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 24–24
pdf (0.06 MB)

Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev)
Žítt,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 25–27
pdf (0.47 MB)

Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic
Novotný,J., ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 131–131
pdf (0.06 MB)

Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové
Trbušek,J., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 82–84
pdf (0.16 MB)

Nové výzkumy Osteichthyes ze svrchního turonu české křídové pánve
Ekrt,B., ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 129–130
pdf (0.09 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
Žítt,J., Nekovařík,Č., Hradecká,L., Záruba,B., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
Hradecká,L., Švábenická,L., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
Vlačiha,V., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
Méon,H., Pacltová,B., Svobodová,M., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)

Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 96–97
pdf (0.08 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
Klečka,M., Krtková,A., Pařík,M., Synek,J., Šulc,P., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
Čech,S., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
Hradecká,L., ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
Žítt,J., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 87–88
pdf (0.08 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
Hradecká,L., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)