Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "PLASY (12-31)" se týkají následující články:

První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)
Zajíc,J., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 206–208
pdf (0.57 MB)

Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
Barnet,I., Pacherová,P., Smyčková,L., ročník 45, 2012 (ZGV v roce 2011), str. 156–161
pdf (0.85 MB)

Petrografie vybraných amfibolických lamprofyrů a souvisejících intruzí v severozápadní části barrandienskéhoneoproterozoika (Rakovnicko)
Krmíček,L., Stárková,M., Vorel,T., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 169–174
pdf (0.9 MB)

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 151–155
pdf (0.82 MB)

Intruzivní horniny v Barrandienském Protezoiku okolí Plas
Dolejš,D., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 17–21
pdf (0.66 MB)

Vnitřní morfologie rodu Huttonia
Dašková,J., Libertín,M., ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 88–90
pdf (0.09 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
Pašava,J., Jelínek,E., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Strukturní analýza barrandienského proterozoika stříbrsko-plaského pruhu
Dolejš,D., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 74–78
pdf (0.17 MB)

Geologické poměry okolí Mladotic SSZ. od Plzně
Dolejš,D., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 45–47
pdf (0.15 MB)

Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku
Fediuková,E., Fediuk,F., ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

lntermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 40–42
pdf (0.11 MB)

Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu
Dolejš,D., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 39–40
pdf (0.08 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy
Straka,J., ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 88–88
pdf (0.05 MB)