Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)


Území mapového listu "DOBŘÍŠ (12-43)" se týkají následující články:

Ediakarské mikrobiality z okolí Nového Knína (tepelsko-barrandienská oblast)
Milada Vavrdová, ročník 49, 2016, str. 37–41
pdf (2.07 MB)

Amfiboly ultradraselných žilných hornin v oblasti středočeského plutonického komplexu a jejich vztahy ke složení a vývoji magmat
Holub,F.V., ročník 46, 2013 (ZGV v roce 2012), str. 209–213
pdf (0.57 MB)

Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech
Pacherová,P., Barnet,I., ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 183–184
pdf (0.43 MB)

Sférolitické minety středních a jižních Čech
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 105–106
pdf (1.16 MB)

Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše
Holub,F.V., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 106–108
pdf (1.17 MB)

Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec
Břízová,E., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 55–58
pdf (0.09 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Holub,F.V., Štemprok,M., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu
Mikuláš,R., ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–69
pdf (0.09 MB)