Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (Česká křídová pánev)

 

Vlastislav Vlačicha

Zprávy o geologických výzkumech 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 138–140
Mapové listy: Kolín (13-32)

Celý článek (PDF, 0.29 MB)