Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PRACHOVEC" v:

Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov)
Straka,E., Röhlich,P., ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 59–63
pdf (1.77 MB)

Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
Čáp,P., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 15–20
pdf (1.11 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
Vodrážka,R., Hradecká,L., Čáp,P., Švábenická,L., ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
Čáp,P., Vodrážka,R., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 17–18
pdf (0.1 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
Sviták,C., ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy
Malkovský,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 28–29
pdf (1.05 MB)

Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
Melka,K., Svobodová,M., ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 115–117
pdf (0.11 MB)

Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
Zelenka,P., ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
Budil,P., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 45–46
pdf (0.08 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
Mikuláš,R., ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad
Mikuláš,R., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 100–101
pdf (0.39 MB)

Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice - vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu)
Mikuláš,R., ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 102–103
pdf (0.11 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
Prouza,V., Šimůnek,Z., Zajíc,J., ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)