Zprávy o geologických výzkumech, 53, 1, 2020

A - REGIONÁLNÍ GEOLOGIE A STRATIGRAFIE

Lithium v granitech a jejich slídách v karlovarsko-eibenstockém masivu v Krušných horách (Česká republika)
Milan Aue, Tomáš Jarchovský, Josef Klomínský, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 11–18
pdf (3.26 MB)

Litologie a biostratigrafie godulského souvrství v Kněhyňské jeskyni
Martin Kašing, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 19–24
pdf (4.11 MB)