Zprávy o geologických výzkumech, 53, 1, 2020

D - MINERALOGIE, PETROLOGIE A GEOCHEMIE

Lithium v granitoidech Českého masivu
Karel Breiter, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 25–34
pdf (3.74 MB)

Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) - žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří
Simona Krmíčková, Lukáš Krmíček, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 35–45
pdf (10.19 MB)

Uran v sedimentech Plešného jezera
Václav Procházka, Daniel Vondrák, Jiří Kopáček, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 55–58
pdf (0.86 MB)