Zprávy o geologických výzkumech, 53, 1, 2020

Z - DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Snímání multispektrálních dat pomocí UAV v povodí Jizerky (Jizerské hory)
Lucie Koucká, Jan Jelének, Vojtěch Zástěra, ročník 53, číslo 1, 2020, str. 59–64
pdf (7.05 MB)